Plan konferencji

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w zapisach.


27.05.2021

9:30 – Dlaczego potrzebujemy bardziej otwartej nauki? – dr Katarzyna Jaśko

10:30 – Dlaczego warto angażować się w Open Science w trakcie studiów – panel dyskusyjny – grupa OPOSa

12:00 – Czy zaufanie jest faktycznie ważniejsze niż fachowość?

12:20 – Czy można mieć niespójne postawy? Replikacja efektu osiągniętego przez Rydella i współpracowników. – Nina Kędziora

12:40 – Problem replikacyjny wyczerpania ego – Dominika Gurbisz

13:00 – Zależność pomiędzy wrażliwością sensoryczną, poczuciem lęku a selektywnym jedzeniem. – Karolina Nowak

15:00 – R – warsztaty – Irene Sophia Plank

16:00 – Prerejestracja – warsztaty – mgr Bartłomiej Kroczek

18:00 – After na hubsach


28.05.2021

10:00 – Czy kryzys replikacyjny w nauce jest kryzysem? – dr Bartosz Janik

10:45 – Replikowalności w neuronauce obliczeniowej i poznawczej – dr hab. Mateusz Hohol

11:45 – Czasopisma naukowe w otwartym dostępie – dr Natalia Gruenpeter

12:30 – Znamy się tylko z Twittera, czyli internetowa otwarta społeczność naukowa – dr inż. Marek Pędziwiatr

14:45 – Nie chowaj marzeń ani danych do szuflady – w jaki sposób dane badawcze mogą zmienić świat – dr Anna Wałek

15:30 – Przegląd narzędzi w warsztacie otwartego naukowca. – dr Artur Gunia

16:30 – Pochwała niesamodzielnego myślenia – dr hab. Krzysztof Szymanek, prof. UŚ

17:15 – Magiczna nauka, naukowa magia. Jak spotykamy się z nauką w życiu codziennym – dr hab. January Weiner