Poznaj OPOSa!

Czym jest OPOS?

Przestrzeń do wymiany myśli i debaty, miejsce dialogu dotyczącego rozwoju nauki, a przede wszystkim wydarzenie mające na celu popularyzację idei otwartej nauki w Polsce – to jest właśnie OPOS, Open Polish Science.

Chcielibyśmy, by nasza konferencja przyjęła formę szeroko dostępnego forum, gdzie można by spotkać ekspertów z przeróżnych dziedzin działających wspólnie na rzecz otwartej nauki. Naszym celem jest jednak dotarcie nie tylko do osób zajmujących się ideą Open Science, metanauką czy replikowalnością, ale również promowanie nauki w świecie pozaakademickim. W założeniu chcemy dotrzeć do szerszej publiczności, także spoza naukowego kręgu, by udzielić aktywnej odpowiedzi zarówno na kryzys wzrastającej specjalizacji i niedostępności nauki jak i na problem spadającego do niej zaufania.

Nasza inicjatywa to dwudniowe wydarzenie, z podziałem na część naukowo-specjalistyczną oraz popularyzacyjną. Ten podział odpowiada dwóm różnym znaczeniom, które dostrzegamy w terminie “otwarta nauka”. No właśnie – ale czym tak dokładnie jest “Open Science”?