Prelegenci

Dr Katarzyna Jaśko

Doktor nauk społecznych, specjalizująca się w psychologii. Pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie bada co motywuje ludzi do angażowania się w legalną i nielegalną działalność polityczną. Współautorka książki “Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu” i laureatka Nagrody Naukowej Polityki w 2020 roku. Żywo zainteresowana ruchem Open Science oraz promowaniem tej idei, chociażby w prowadzonym przez siebie podcaście “Otwarta nauka w Centrum Kopernika”.


Dr Bartosz Janik

Filozof prawa, adiunkt na Uniwersytecie śląskim w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe obejmują: eksperymentalną filozofię prawa, filozofię umysłu oraz filozofię psychiatrii. Razem z dr Katarzyną Jaśko prowadzi podcast “Otwarta nauka w Centrum Kopernika”.


Dr hab. Mateusz Hohol

Kognitywista, psycholog i filozof. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Kierownik Copernicus Center Lab w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego „FutureSoc”. W swojej pracy zajmuje się psychologią poznawczą, a szczególnie obszarem poznania matematycznego, między innymi badań nad rozumieniem pojęć matematycznych i geometrycznych. Autor takich książek jak “Umysł matematyczny”, “Foundations of geometric cognition” i “Wyjaśnić umysł: Struktura teorii neurokognitywnych”. Oprócz pracy naukowej lubi zajmować się również samą popularyzacją nauki.


dr hab. Krzysztof Szymanek, prof. US

Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Humanistycznego, Instytutu Filozofii, Zakładu Logiki i Metodologii. Zajmuje się logiką, argumentacją, krytycznym myśleniem i metodologią. W tym roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN jego książka “Sztuka argumentacji. Nowy słownik terminologiczny”.


Dr Natalia Gruenpeter

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 2018 roku pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach działań Platformy Otwartej Nauki zajmuje się promocją, organizacją wydarzeń oraz szkoleniami, a także prowadzeniem Krajowego Biura Otwartego Dostępu OpenAIRE. Aktualnie zaangażowana jest w projekt Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.


Dr hab. January Weiner

January Weiner jest z wykształcenia biologiem, doktorat z biologii molekularnej ukończył na uniwersytecie w Heidelbergu, ale od dwudziestu blisko lat zajmuje się biologią wyłącznie przy komputerze – jako biolog obliczeniowy i biostatystyk. Pracuje jako naukowiec w Berlińskim Instytucie Zdrowia, który jest częścią Charite – berlińskiej akademii medycznej i szpitala uniwersyteckiego. Hobbystycznie zajmuje się popularyzacją nauki w popularnonaukowych artykułach, książkach i na swoim dość nieregularnie prowadzonym blogu, Biokompost


Dr inż. Marek Pędziwiatr

Postdoc na Queen Mary University of London, absolwent UJ oraz AGH. Doktoryzował się na Cardiff University (UK), uniwersytecie będącym obecnie jednym z ważniejszych ośrodków ruchu Open Science. Naukowo zajmuje się badaniem czynników wpływających na ruchy gałek ocznych w trakcie wzrokowej eksploracji otoczenia. Na Twitterze jako @marekPedziwi.


Dr Anna Wałek

Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, ekspert w zakresie otwartego dostępu do zasobów naukowych oraz organizacji i zarządzania biblioteką naukową. Bibliotekarz dyplomowany. Doktor nauk humanistycznych. Członkini międzynarodowych stowarzyszeń i grup eksperckich m.in. Board of Directors IATUL, SPARC Europe Board of Directors, Task Force Open Science CESAER, a także Research Data Alliance. Koordynator merytoryczny projektu MOST Danych. Autorka publikacji naukowych, w szczególności na temat bibliotek cyfrowych, Open Access, Open Research Data oraz innowacji w bibliotekach naukowych.


Dr Artur Gunia

Filozof, informatyk, kognitywista, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą: wzmocnienia poznawczego przy wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej, oraz ich wpływu na procesy poznawcze, filozofii transhumanistycznej zwłaszcza kwestii wolności morfologicznej i cyborgizacji, aspektów technicznych i etycznych w kontekście decyzji moralnych w pojazdach autonomicznych. Jest autorem pracy doktorskiej pod tytułem.: „Wzmocnienie poznawcze w kontekście transhumanistycznym. Teoria, praktyka oraz konsekwencje wpływu technologii kognitywnych na człowieka”.


Mgr Bartłomiej Kroczek

Informatyk z akademickim zacięciem. Wieloletni pracownik Laboratorium Procesów Neuropoznawczych IF UJ, gdzie wykorzystuje swoje techniczne wykształcenie w projektach badawczych z zakresu psychologii i kognitywistyki. Aktualnie pochłonięty przede wszystkim swoim projektem doktorskim zatytułowanym “Relationships between rhytmic eye movements and oscillatory brain activity”.


Irene Sophia Plank

Irene Sophia jest doktorantką na Berlin School of Mind and Brain oraz członkinią Einstein Center for Neurosciences Berlin. Pracuje obecnie nad badaniem wpływu macierzyństwa na różnorodne procesy rozumienia społecznego. Oprócz tego zajmuje się nauczaniem w Berlin School of Mind and Brain i w Hasso Plattner Institute Potsdam. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną naszej prelegentki: https://plankirenesophia.wixsite.com/website/